29-10 Eredienst


Zondag, 29 oktober, gaat ds. Corry Manuputty voor in deze dienst.
Dit zal een dienst zijn met het thema ‘“Gods koninkrijk is er al, maar wij zoeken Hem op de verkeerde plek.“.
U bent van harte welkom!

Via deze link kunt u de Orde van Dienst vast bekijken.

De collecte in deze dienst kent als bestemming Diaconaal Centrum Eindhoven ’t Hemeltje
Uw bijdrage kan worden overgemaakt op rekening nummer NL03INGB0005166865 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. Diaconaal Centrum Eindhoven ’t Hemeltje.

Voor meer informatie over het kunnen bijwonen van deze dienst via livestream klik hier.