22-10 Eredienst


Zondag, 22 oktober, gaat ds. Luuk Wierenga voor in deze dienst.
Dit zal een dienst zijn met het thema ‘Uit de diepte …..’.
U bent van harte welkom!

Via deze link kunt u de Orde van Dienst vast bekijken.

De collecte in deze dienst kent als bestemming ZWO India: Geen kinderarbeid in de textielindustrie.
Uw bijdrage kan worden overgemaakt op rekening nummer NL03INGB0005166865 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. ZWO India.

Voor meer informatie over het kunnen bijwonen van deze dienst via livestream klik hier.