15-10 Eredienst


Aanstaande zondag, 15 oktober, gaat ds. Marlies Schulz voor in deze dienst.
Dit zal een dienst zijn met het thema ‘Samen delen’.
Medewerking zal worden verleend door Cantabilé o.l.v. Jelle Everhardus
U bent van harte welkom!

Via deze link kunt u de Orde van Dienst vast bekijken.

De collecte in deze dienst kent als bestemming Voedselbank in Nuenen.
Uw bijdrage kan worden overgemaakt op rekening nummer NL03INGB0005166865 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v.Voedselbank.

Voor meer informatie over het kunnen bijwonen van deze dienst via livestream klik hier.