24-9 Eredienst


Aanstaande zondag 24 september zal ds. Corry Manuputty in deze dienst.

Het thema van deze dienst zal zijn: “Wees trouw aan de goddelijke autoriteit binnen jezelf, WEES Daarom JE EIGEN AUTORITEIT!”

Via deze link kunt u de Orde van Dienst vast bekijken.

De collecte in deze dienst kent als bestemming noodhulp Marokko Libië.
De opbrengst van deze collecte zal door zowel Diaconie als ZWO verdubbeld worden met een maximum van resp. € 2.000 en €1.000
Uw bijdrage kan worden overgemaakt op rekening nummer NL03INGB0005166865 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. noodhulp Marokko Libië.

Voor meer informatie over het kunnen bijwonen van deze dienst via livestream klik hier.