Verbinding


De online activiteiten van de PGN zijn te bereiken door middel van onderstaande links. Sommige links komen kort voor de activiteit beschikbaar.

Zondag 20 september

Vredeszondag in de H. Clemenskerk

  • aanvang 10:30 uur
  • geen audiostream 
  • geen videostream 
  • geen videokoffiedrinken

U kunt uw bijdrage voor de collecte overmaken door te storten op rekeningnummer NL03 INGB 0005 1668 65, 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v.  Moria 
of door deze QR-code te gebruiken.


QR-code voor de collecte
Uitleg

Videokanaal PGN

En houd het YouTube-kanaal van de PGN in de gaten. Hier staan diverse filmpjes.


Blijf op de hoogte van wat er gebeurt in uw PGN! Meld u aan voor de nieuwsbrief.