Kerkdiensten per maand


I.v.m. de coronacrisis zijn sinds 15 maart 2020 de reguliere vieringen gestopt in De Regenboog. Gedurende de lockdown zijn kerkbezoekers niet toegestaan. Wel is er elke week een livestream uitzending via internet. U kunt daar komen via de pagina Verbinding van deze site (zie hieronder). 

Verbinding – alle links voor de komende kerkdienst

zondag 21 februari, 10:00 uur
1e zondag van de veertigdagentijd
ds. Marlies Schulz
collecte: Vluchtelingen in de knel

zondag 28 februari, 10:00 uur
2e zondag van de veertigdagentijd
kerkelijk werker Pieter Flach
collecte: missionair binnenland

zondag 7 maart, 10:00 uur
3e zondag van de veertigdagentijd
pastor Jos Deckers
collecte: diaconaal werk Nuenen

zondag 7 maart 19:30 uur
Taizé-viering vanuit De Regenboog
collecte: Wilde Ganzen

zondag 14 maart, 10:00 uur
4e zondag van de veertigdagentijd
ds. Marlies Schulz
collecte: diaconaal inloophuis ’t Hemeltje

zondag 21 maart
5e zondag van de veertigdagentijd
kerkelijk werker Pieter Flach
collecte: project veertigdagentijd

zondag 28 maart
Palmzondag
ds. Marlies Schulz
collecte: Bijna Thuis Huis

*) voor vragen en problemen over de verbinding: pubcom@pgn-nuenen.nl