Eredienst


Contactpersoon: Ingrid de Graaff
tel. 06 – 337 145 48

De ambtsgroep Eredienst houdt zich bezig met de inhoud en vormgeving van de kerkdiensten in De Regenboog en het Van Gogh kerkje. De groep wil de eredienst zodanig vorm geven, dat iedereen zich geïnspireerd en aangesproken voelt. De ambtsgroep zorgt voor de normale zondagochtendvieringen, startzondagen, de diensten van Schrift en Tafel, doop- en themadiensten, rouw- en trouwdiensten en diensten met een eigen opzet zoals de Open (S)preekstoeldiensten.

De leden van de ambtsgroep zijn:

  • Ingrid de Graaff (voorzitter)
  • Jan Dorleijn (penningmeester)
  • Sity Keizer (kerkenraad)
  • Neeltje van Raalte
  • ds. Marlies Schulz
  • Pieter Flach (kerkelijk werker)

De predikant en de kerkelijk werker zijn adviseurs van deze ambtsgroep.