Begraafplaats ‘De Roosdoncken’


De Protestantse Gemeente Nuenen heeft voor haar leden een begraafplaats aan de Broekdijk. Het beheer berust bij de Stichting ‘Protestantse Begraafplaats De Roosdoncken’. De begraafplaats heeft zogenaamde enkele graven en urnenkeldertjes. Voor gemeenteleden is een brochure beschikbaar op de leestafel in de Ontmoetingsruimte van ‘De Regenboog’.

De ‘Protestantse Begraafplaats De Roosdoncken’ staat geregistreerd als: Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De Stichting Protestantse Begraafplaats De Roosdoncken is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 17107725 en is op 22 juni 1998 in het leven geroepen door de Reformatorische Gemeente Nuenen. Het doel van de Stichting is het beheren en exploiteren van de Protestantse Begraafplaats De Roosdoncken, gelegen aan de Broekdijk te Nuenen.

De begraafplaats is ten behoeve van:

  1. leden van de Protestantse Gemeente Nuenen
  2. leden van andere Protestantse kerkgenootschappen, die in Nuenen woonachtig zijn en een kerkelijke begrafenis wensen / krijgen
  3. overige gevallen ter beoordeling van het bestuur

Contactgegevens Bestuur:

  • Beheerder: Ton Jansen, telefoon 040 – 283 3434.
  • Administrateur: Tsjeard Fokkema
  • Penningmeester: Bert van Willigen
    Rekeningnummer: NL51 RABO 0373 714 335 t.n.v. de Protestantse Begraafplaats De Roosdoncken te Nuenen
  • Secretaris: Riet Siemons. Correspondentieadres: Sportlaan 5, 5671 GR Nuenen. Onder vermelding van “Roosdoncken”
  • Voorzitter: Derk-Jan Adelerhof, telefoon 040 – 787 84 91

Op dinsdagochtenden worden onder supervisie van de beheerder door vrijwilligers terreinonderhoudswerkzaamheden verricht. Als u hieraan mee wilt werken kunt u contact opnemen met de beheerder.

Bestuur en vrijwilligers verrichten hun taken zonder betaling.

Financiële verantwoording:
Financieel Jaarverslag 2016
Financieel Jaarverslag 2017
Financieel Jaarverslag 2018

Uitgeoefende activiteiten: 
Secretarieel verslag 2018
Secretarieel verslag 2019

De geschiedenis van de begraafplaats.

Voordat de begraafplaats aan de Broekdijk er kwam, werden protestanten begraven op het kerkhof bij de Tomakker. Dit was een katholieke begraafplaats, waarvan een klein deel in gebruik was door de protestanten. In 1876 werd door de katholieken het kerkhof achter de Clemenskerk in gebruik genomen en het oude kerkhof raakte in verval, evenals de kerk en toren die hier stonden. De stenen muur er om heen was stuk gegaan bij het rooien van eiken en ook het lijkenhuisje was niet meer bruikbaar.

Ds. Th. van Gogh werkte aan een plan om de verwildering aan te pakken. Degenen die de begraafplaats wilden aanhouden koesterden namelijk de wens om bij hun reeds overleden familieleden op de Tomakker begraven te worden. Toch waren er ook velen, die een eigen begraafplaats wilden. Het oude kerkhof is echter altijd in gebruik gebleven, momenteel als algemene begraafplaats. Het graf van Ds. van Gogh, dat hier ligt en dateert uit 1885, is daardoor bewaard gebleven. In hetzelfde jaar is de begraafplaats aan de Broekdijk dan toch tot stand gekomen uit bijdragen van nagenoeg alle gemeenteleden van de Hervormde Kerk. De grond werd beschikbaar gesteld door de heer J.W. Begemann.
Aan de Broekdijk zijn de graven van Ds. W.L. Begemann en zijn vrouw, van Ds. C.E. Crull (1890), Ds. P. Snoep (1919) en Ds. G.F.C. Bakker (1954) te vinden. Ook ligt hier het graf van oud kosteres W. van den Burg, beter bekend als ‘Mien’.

Door groei van de protestantse gemeente werd de begraafplaats te klein. In 1992 begreep men al dat in de toekomst uitbreiding nodig was, en vanaf 1994 boog men zich in alle ernst over dit probleem. In 1997 kon, dankzij medewerking van de Gemeente Nuenen en de Maatschappij van Welstand de uitbreiding gerealiseerd worden. Het aantal plaatsen werd verdubbeld en er kwam ook plaats voor urnen.
Het beheer van de begraafplaats werd in 1997 een ondergebracht in de ‘Stichting Protestantse Begraafplaats De Roosdoncken’, genoemd naar het gebied er omheen.

Nu, ruim 10 jaar later, begint deze uitbreiding zo langzamerhand opnieuw vol te raken. Daarom heeft de Stichting enkele jaren geleden, toen de mogelijkheid zich voordeed, ook het aanliggende perceel van de Maatschappij van Welstand gekocht. Aangezien het aangekochte perceel als geheel te groot was om als begraafplaats in te richten, heeft het bestuur aan landschapsarchitect Stan Elings opdracht gegeven om een plan te ontwerpen, waarin de functies van begraafplaats en natuurgebied samengaan.

Het is een bijzonder plan geworden waarin, naast poelen en bosschages, twee verhogingen zijn aangelegd waarop begraven kan worden. Het natuurgedeelte is door middel van een duiker onder de Broekdijk ecologisch verbonden met de oude ijsbaan en aan de andere kant vormt het een verbinding met de Hooidonkse beek. De realisatie van dit unieke plan is mogelijk geworden door de medewerking van Brabants Landschap en de Gemeente Nuenen.

De totale capaciteit van de begraafplaats is hiermee uitgebreid tot ca. 400 plaatsen. In de loop van 2009 zal de eerste verhoging, die de Terp genoemd wordt, worden vrijgegeven voor begraven. Om de grafrechten en kosten zo laag mogelijk te houden wordt de begraafplaats onderhouden door vrijwilligers en nabestaanden van hier begraven mensen. Indien u wilt meewerken aan het onderhoud, dan kunt u contact opnemen met de beheerder.

Hieronder een opname uit mei 2010, gemaakt door de Lokale Omroep Nuenen (LON), met een interview met de toenmalige voorzitter Cor Hinnen.